เกี่ยวกับเราAbout Us

แนวคิดและที่มา

การเปิดตลาด (AEC)ส่งผลให้เกษตรกรต้องแข่งขันกันในการเพาะองค์ความรู้ ในการทำการเกษตร

ในปัจจุบันพบว่า เศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมมี การแข่งขันที่สูงมากขึ้น เนื่องจากการเปิดตลาด ของประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกษตรกร ต้องแข่งขันกันในการเพาะองค์ความรู้ ในการทำ การเกษตร และขาดความรู้ในการนำเครื่องจักรกล การเกษตร มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก ต่างๆ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้ เกษตรกรไทยได้รับผลผลิตน้อยและไม่ได้คุณภาพ เท่าที่ควรสยามคูโบต้าเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรรม ไทย และแก้ปัญหาด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่ ครอบคลุม ทั้งระบบเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุน และ เพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรไทยให้ดีขึ้น

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X