เกี่ยวกับเราAbout Us

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สร้างองค์ความรู้ครอบคลุมทั้งระบบเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเกษตรกรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำการเกษตรด้วยการ

ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X