เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไรให้เหมาะกับดิน

เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไรให้เหมาะกับดินดินทราย


                                   


- เนื้อดินมีลักษณะหยาบ (ทรายจัด)

- ความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก

- การระบายน้ำดีมาก

- พบมากในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับดินทราย 


      

                   พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50                                           พันธุ์ระยอง 72
ดินร่วนปนทราย


                              


- เนื้อดินค่อนข้างหยาบ

- ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ

- การระบายน้ำดี

- พบมากในทุกภาค


พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับดินทราย 

                

                            พันธุ์ระยอง 7                                             พันธุ์ระยอง 9   

               

                         พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50                                    พันธุ์ระยอง 90

                


                  

ดินร่วนปนเหนียว


                     


- เนื้อดินปานกลางถึงค่อนข้างละเอียด

- ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างดี

- การระบายน้ำปานกลาง

- พบมากในทุกภาค


พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับดินร่วนปนเหนียว


                                


                            พันธุ์ระยอง 5                                           พันธุ์ระยอง 7             

          

                            


                           พันธุ์ระยอง 11                                         พันธุ์ห้วยบง 80                       
ดินด่างหรือดินที่มีหินปูนปะปน


                                         


- เนื้อดินปานกลาง

- มีเม็ดปูนปะปนสะสมที่ความลึกตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตร

- ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง

- การระบายน้ำปานกลางถึงดี

- มักมีปัญหาการขาดธาตุเหล็ก สังกะสี กำมะถัน

- พบมากตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ภูเขาหินปูนในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคเหนือ


พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับดินด่างหรือดินที่มีหินปูนปะปน


                        


                          พันธุ์ระยอง 11                                        พันธุ์ระยอง 5                 

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X