บรรจุภัณฑ์ข้าว

บรรจุภัณฑ์ข้าว


          การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง รูปแบบวัสดุภายนอกที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง เอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายและการนำไปใช้ของผู้บริโภค      การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็คือ การจับถนัดมือ สีสัน ขนาด สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย แต่จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคค่อนข้างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจที่จะต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูง ถ้าหากไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามแล้วส่วนแบ่งการตลาดก็จะถูกแบ่งไปอย่างแน่นอน ซึ่งแตกต่างกับการทำธุรกิจเมือสมัย      20-30 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าในแต่ละปีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีมูลค่า 5 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐของมูลค่าโดยรวมของโลก (วัตถุดิบใช้ทำบรรจุภัณฑ์ 80%, ส่วนประกอบอื่นๆ 12% เครื่องจักรขึ้นรูป 8%) ทั้งนี้เนื่องจากว่าสินค้าที่มีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม จะทำให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นนอกจากจะจำหน่ายได้มากขึ้นแล้วยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการยกระดับราคา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์


   

ประเภทของบรรจุภัณฑ์
         บรรจุภัณฑ์มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและความต้องการของลูกค้า ตลาดบรรจุภัณฑ์แบ่งออกตามวัสดุหลักที่ใช้ ดังนี้

  • บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยกระดาษ ประมาณ 36%
  • บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติก 24%
  • บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยโลหะ 20%
  • บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยแก้ว 10%


ลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์

1.  สะดวกต่อการจัดเก็บและการรักษา

2.  สะดวกต่อการจัดส่งและการเคลื่อนย้าย

3.  สะดวกต่อการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่

4.  เป็นสื่อเผยแพร่โฆษณาตัวผลิตภัณฑ์

5.  ยกระดับราคา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

6.  ช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า

7.  ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม


ด้านผู้บริโภค/ลูกค้า

1.  พกพาเคลื่อนย้ายสะดวก

2.  สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้มากขึ้น

3.  ช่วยให้ทราบรายละเอียดแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

4.  ช่วยสร้างความภูมิใจในการซื้อ

5.  สามารถแปรรูปประยุกต์ใช้งานอื่นได้


บรรจุภัณฑ์ในอนาคต

  • มีตรารับรองคุณภาพสินค้า เช่นตรา Q
  • มีเรื่องราวที่น่าสนใจบนบรรจุภัณฑ์
  • แสดงคุณภาพสินค้าในระบบดิจิตอลหรือ e-packaging 


   


บทบาทของกรมการข้าวต่อการบรรจุภัณฑ์ข้าว

          กรมการข้าวโดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว มีกลุ่มงานพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ทั้งในตลาดเฉพาะ (Niche Market) และตลาดทั่วไป โดยเน้นความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อให้งานบรรจุภัณฑ์ ได้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการจุดประกายให้ผู้ประกอบการได้เป็นแนวทางในการนำรูปแบบไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มแม่บ้าน อุตสาหกรรมขนาดย่อย นักศึกษาผู้สนใจ บุคคลทั่วไป และภาคเอกชน


 

 พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X