เคเอเอส โมบายแอป ตอบโจทย์ชีวิตเกษตรกรยุคดิจิตอล

ที่มาของข้อมูล : สยามคูโบต้า

KAS Crop Calendar application คืออะไร

          แอปพลิเคชันสำหรับให้ความรู้เรื่องการเกษตรแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึงปฎิทินการเพาะปลูก (Crop Calendar) ตามฉบับ KAS เกษตรกรรมครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า ด้วยการใช้เทคนิคการเพาะปลูก ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างลงตัว จนกลายเป็นรูปแบบการทำเกษตรที่มีความแม่นยำ และมีแบบแผน


    


KAS Crop Calendar application มีฟังก์ชันอะไรบ้าง


1. “แจ้งเตือนการเพาะปลูก”ในทุกๆขั้นตอนการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนอกจากนั้นยังสามารถปรับขั้นตอนให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือเทคนิคส่วนตัวได้


2. “บัญชีรายรับ-รายจ่าย” จดบันทึกทุกการใช้เงิน นำมาวิเคราะห์เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและบริการการใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


3. “รายงานสรุป” รายงานสรุปผลภาพรวมของการเพาะปลูกตั้งแต่วันแรกของการปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังสรุปรายรับ-รายจ่ายและผลผลิตที่ได้ เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกครั้งต่อไป


ดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่นี่


           

                                         Andriod                                              IOS

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X
X