ปฏิทิน การเพาะปลูก Crop Calendar

มันสำปะหลัง

ประเภทการเพาะปลูก

ปฏิทินการเพาะปลูกมันสำปะหลังต้นฤดูฝน สำหรับพื้นดินร่วนปนทราย

ที่มา: จากการศึกษาในแปลงมันสำปะหลัง ต.หวยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ช่วงฤดูการเพาะปลูก มี.ค. 2560 - ก.พ. 2561 และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตตามหลักวิชาการ

หมายเหตุ: บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณา เผยแพร่ ประกาศ ทำซ้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X