ปฏิทิน การเพาะปลูก Crop Calendar

ข้าวโพด

การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยเครื่องหยอดเมล็ดตราช้าง ในดินทรายและดินร่วนปนทราย

เดือน จำนวนวัน

ระยะการเจริญเติบโต

ความต้องการน้ำสะสม(มิลลิเมตร)

เทคนิคด้านการเกษตร

การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร

จำนวนวัน

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X