ปฏิทิน การเพาะปลูก Crop Calendar

ข้าว

ประเภทการเพาะปลูก

ปฏิทินการปลูกข้าวโดยวิธีการดำนา สำหรับพื้นที่นาชลประทาน ข้าวไม่ไวแสงอายุ 120 วัน

ที่มา: จากการศึกษาในแปลงปลูกข้าวร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดพิษณุโลก ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก มิ.ย.-ต.ค. 2559 และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตตามหลักวิชาการและได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจาก อ.ซึโทมุ มิยาโกชิ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวจากประเทศญี่ปุ่น พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2561

หมายเหตุ: บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณา เผยแพร่ ประกาศ ทำซ้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X
X