ปรึกษาเรื่อง การเพาะปลูก Agri Solutions

ข้าว

การทำนาดำ ด้วยแนวคิดการทำเกษตรแบบครบวงจร

ระยะการเจริญเติบโต

การจัดการน้ำ

ระดับน้ำ 10 ซม.

ระดับน้ำ 3 ซม.

จำนวนวัน

เทคนิคด้านการเกษตร

การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X
X