ปฏิทิน การเพาะปลูก Crop Calendar

ข้าว

ประเภทการเพาะปลูก

ปฏิทินการปลูกข้าวโดยวิธีการดำนา สำหรับพื้นที่นาชลประทาน ข้าวไม่ไวแสงอายุ 120 วัน
พันธุ์ข้าว: พิษณุโลก 2 (พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง)

หมายเหตุ: บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณา เผยแพร่ ประกาศ ทำซ้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X