ปฏิทิน การเพาะปลูก Crop Calendar

อ้อย

ประเภทการเพาะปลูก

ปฏิทินการเพาะปลูกอ้อยข้ามแล้ง สำหรับพื้นที่ดินร่วนทราย

ที่มา: จากการศึกษาในแปลงอ้อย ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ช่วงฤดูเพาะปลูก พ.ย. 2559 - ต.ค. 2560 และเก็บข้อมูลจากเจริฐเติบโตตามหลักวิชาการ

หมายเหตุ: บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณา เผยแพร่ ประกาศ ทำซ้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

พบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X